Sobota, 28 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 23.11.2015
Komenda Powiatowa Policji w Kole
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
55.353 osób

Oświadczenia majątkowe

28.05.2010

 
W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Kole publikowane jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Załączniki do strony

28.05.2010

08.05.2015
Autor : Krzysztof Jóźwiak
Opublikowane przez : Krzysztof Jóźwiak
KPP Koło
Statystyka strony: 1660 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA